Logo Dumont

מספר סידורי


הודות למחלקת בקרת האיכות שלנו, תוכל לבדוק את התאימות של פינצטות Dumont שברשותך על ידי הזנת המספר הסידורי המתחיל באותיות 'SN' בתיבת החיפוש שלהלן.

לאחר מכן תוכל לגשת לנתונים הטכניים השונים, כמו גם לתאריך הייצור של הכלים שברשותך.

לקבלת מידע נוסף, צור קשר.